logga blå

Eskilstuna Allmänna Sångförening

 

 

 

                          Körens Historia

 

På ett sammanträde den 22 februari 1912 beslöt den så kallade Eskilstunakontingenten av Södermanlands

Sångarförbund (som tillhörde det år 1909 bildade Svenska sångarförbundet) att bilda en manskör i

 Eskilstuna.

 

Den 7 mars samma år bildades kören, Eskilstuna Allmänna Sångförening. Den anslöt sig till nämnda

förbund. Initiativtagare var folkskolläraren G. A. Hesselbom, som också valdes till ordförande. Herr

Hesselbom (för övrigt en av de mera färgstarka och originella Eskilstuna profilerna under de första

decennierna av 1900-talet) skötte sedan tio år framåt ordförandeklubban med den äran. Dirigentskapet

åtog sig musikdirektören Julius Engstrand. Han hade dirigerat den 1911 avvecklade Eskilstuna

arbetarsångförenings manskör. Den nya sångkören blev därmed en fortsättning av den föregående. Att

den nystartade kören inte bestod av nybörjare förstår man av att körens första framträdande ägde rum i

S:t Eskilskyrkan den 24 mars 1912 som blev mycket framgångsrikt. Redan på hösten samma år hölls en

andra konsert i Fors kyrka.

År 1916 avgick Julius Engstrand och då tillfrågades den till Eskilstuna nyinflyttade rektorn vid Läroverket

D.F. Nylund som lovade att ställa sig till förfogande. Han valdes till dirigent och var körens dirigent fram till

1927.

 

Till Nylunds efterträdare valdes musikdirektör John Norrman.

Många lyckade konserter framfördes av kören under hans ledning bl. a. tillsammans med Eskilstuna

Orkesterförening. Kören deltog 1930 i Riksförbundets sångarfest i samband med Stockholmsutställningen.

 

År 1933 övertog organisten vid Klosters kyrka musikdirektören Petrus Österberg dirigentskapet. Under

hans ledning odlade kören företrädesvis kvartettsång som passade Allmänna sången perfekt. Ibland togs

lite lättare sånger med i repertoaren. Men när ett offentligt framförande av Calle Schewens vals efteråt

utlöste fy-rop i pressen, undras om inte stora kulturkomplex behärskade vederörande kritiker. Under

direktör Österbergs ledning hölls under 40-talets första hälft årligen en livligt uppskattad friluftskonsert

med Bellmansånger på Bellmandagen den 27 juli.

Efter 15 år lämnade han EAS-kören.

 

År 1948 valdes den unge (30 år), begåvade musikdirektören Stig Salsjö till körens femte dirigent och han

ledde kören till 1964. Han hade en befattning som musiklärare vid Eskilstuna stads folkskolor. Samtidigt

uppehöll han den vakanta tjänsten som organist i Fors kyrka, blev ordinarie organist 1952.

Nyrekryteringen till kören var inte särskilt stor under denna tid. Det blev allt mer uppenbart, att de

glesnande sångarleden måste fyllas. Att så skedde var till största delen den nye dirigentens förtjänst.

Genom Salsjös förmedling tillfördes kören många unga goda sångare, som snabbt fann sig till rätta bland

sina äldre kamrater.  Många äldre sångare hann väl inte riktigt med i galoppen utan yrvaket gnuggade sig

i ögonen vid anblicken av ungdomens framfart.

 

Efter Stig Salsjö övertog Lennart Spångberg dirigentskapet 1965.

Under hans ledning framförde kören 1965 juloratoriet "Den heliga natt" i Fors kyrka. Eskilstuna Allmänna

Sångförening kom att framföra detta verk varje år fram till 1980.

1971 – 1973 leddes kören av Tore Almgren.

Vid årsmötet 1979 var det åter aktuellt att välja ny dirigent och Gunnar Carlsson valdes. Gunnar hade varit

2:e dirigent 1952-1978. Under hans ledning firade kören 1977 sitt 65-års jubileum med bl. a. en resa till

vänorten Erlangen i Tyskland.

 

Vid firandet av det 20-åriga vänortsutbytet 1981, mellan Eskilstuna och Erlangen, utsågs Eskilstuna

Allmänna Sångförening att representera Eskilstuna vid jubileumsfestligheterna i Erlangen. Vid en konsert i

Stadthalle gjorde kören ett bejublat framträdande, med bl. a. Calle Schewens vals, inför 1500 åhörare.

Kören firade sitt 70-års jubileum med en konsert i Stålforsskolans konserthall under Gunnar Carlssons

ledning. Övriga medverkande var Regionmusikens underhållningsavdelning samt ABF -kören.

 

När Gunnar Carlsson 1983 önskade lämna dirigentskapet övertog Börje Perrault det fulla ansvaret som

dirigent och Göran Bringholm valdes till andre dirigent.

Kören genomförde sommaren 1985 under Börje Perraults ledning en sångarresa i Finland. Framträdande

gjordes vid fiskarfesten på Kaskömed många tusen åhörare och i samband med minnesgudstjänsten i

Närpes kyrka sjöng kören vid kransnedläggningen vid minnesstenen. Under resan genom Finland framförde

kören ett flertal konserter med avslutning i Tempelkyrkan i Helsingfors.

 

Tillsammans med Volvo BMs musikkår firade kören under ledning av Börje Perrault sitt 75-årsjubileum i

Stålfors-skolan konserthall inför en fullsatt salong.

 

En födelsedag rik på kontraster blev det när kören firade sitt 80-åriga jubileum 1992 i Konserthallen med

 Sofia Källgren som gästartist under ledning av Börje Perrault.

 

Jubileumskonsert blev det hösten 1997 inför en fullsatt konserthall i Stålforsskolan med Stefan Ljungqvist

som gästartist under ledning av Börje Perrault.

 

Vid 90-årsfirandet 2002, gjorde kören en resa till Närpes i Österbotten, Finland. Där gjorde kören en

konsert tillsammans med en manskör från Piteå och Närpes manskör som tidigare varit på besök i

Eskilstuna. På hösten samma år gjordes en konsert i Stålforsskolans konserthall tillsammans med KFUMs

manskör och Kerstin Dellert samt Ivan Renliden. Pianisten Anders Säholm ackompanjerade körerna.

 

Vid 95-års firandet gjordes en konsert tillsammans med KFUM kören och Gösta Linderholm.

 

När kören fyllde 100 år 2012 firades det med två konserter och en jubileumsresa:

– En manskörskonsert den 22 april i konserthallen där förutom EAS med dirigent Börje Perrault,

Katrineholms manskör- dirigent Sara Alsander, och Veteraner ur Orphei Drängar-dirigent Håkan Sund,

deltog.

– En resa 1-5 juni till Storuman i Lappland där EAS gav en konsert. Medverkande från Storuman var

Storumans manskör och den blandade kören Mixtur.

– En Jubileumskonsert den 10 november i konserthallen där EAS under ledning av Börje Perrault gav en

musikalisk resa genom 100 år. Gästartist var Eskilstunas barbershopkör Key Town Harmony med dirigent

Annika Christensen. Ackompanjatör till allsången var Gunnar Sandevärn.

 

Jubileumsåret avslutades med en jubileumsmiddag på det efter branden nyöppnade Eskilstuna stadshotell.

För underhållningen under middagen svarade Gunnar Sandevärn och Göran Bringholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

 

.